LUXURIOUS LASHES ANMÄLNINGSVILLKOR

 

 

Allmänt

Villkoren i nedan punkter gäller mellan kund och Luxurious Lashes by Sweden AB, vid anmälan till kurser tillhandahållna av Luxurious Lashes by Sweden AB. Genom anmälan accepterar du de gällande anmälningsvillkoren.

 

 

Anmälan

En bekräftelse skickas från Luxurious Lashes via mail samma dag eller nästkommande vardag.

Kursavgift

Avgifter för Luxurious Lashes olika kurser finns angivna på hemsidan, www.luxuriouslashes.com. Angivna priser gäller med reservation för eventuella prisändringar. Angivna priser vid anmälningstillfället gäller.

Kursdatum

Luxurious Lashes reserverar sig för eventuell ombokning av kursdatum vid för få anmälda till kurstillfället, sjukdom eller annan orsak. Ett nytt datum för kurs sätts i samråd med inbokade elever.

Betalningsalternativ

Faktura:

Du kan betala hela kursavgiften mot faktura efter godkännande genom sedvanlig kreditprövning via vår samarbetspartner Svea Ekonomi AB. Privatpersoner erbjuds 14 dagars kredittid på fakturan medan företag erbjuds 30 dagars kredittid. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift, fn 60 kr. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Delbetalning:

Luxurious Lashes erbjuder dig möjlighet att delbetala kursavgiften efter godkännande genom kreditprövning via Svea Ekonomi AB. Räntefri delbetalning finns möjlig i 3, 6 eller 12 månader. Delbetalning är endast möjlig för privatpersoner, inte företag.

LL Faktura:

Blir du inte godkänd vid en sedvanlig kreditprövning kan Luxurious Lashes erbjuda en fakturalösning på hela kursavgiften. Denna faktura skall dock vara betald INNAN kurstillfället enligt fakturans förfallodatum. Luxurious Lashes måste se betalningen på sitt bankkonto innan kursdagen för att eleven skall få lov ta med sitt startkit hem efter utbildningsdagen. I annat fall skickas startkitet via postförskott eller hämtas i kurslokalen så snart Luxurious Lashes ser betalningen. Dröjsmålsränta samt påminnelseavgift kommer att debiteras vid försenad inbetalning.

Information om bokad kurs

Alla kursanmälningar bekräftas via mail samma dag eller nästkommande vardag. 1 vecka innan kursdagen skickas ett informationsmail ut till alla elever med bl.a. adress till kurslokalen, tider mm. Om anmälan sker med mindre än 2 veckors framförhållning till kursdagen skickas denna information ut inom ett par dagar efter bekräftad kursplats.

Bindande anmälan

Kursanmälan är bindande i samband med att Luxurious Lashes mailbekräftar kursplatsen.

Avbokning och ombokning av kursplats

En kursdeltagare/ett företag kan omboka sin mailbekräftade kursplats till nytt datum i mån av plats. Luxurious Lashes debiterar dock alltid fullt pris enligt gällande prislista, eller enligt överenskommet pris, med betalning utifrån det första mailbekräftade kursdatumet.

Vid ombokning har kursdeltagaren möjlighet att gå kursen inom 6 månader från det ursprungligen valda kurstillfället. Det ligger i elevens intresse att boka in sig på ett nytt datum i mån av plats inom den angivna tiden. En kursplats kan eventuellt överlåtas till annan person efter samråd med Luxurious Lashes. Avbokningar på grund av sjukdom accepteras efter att gällande läkarintyg visats. Om en deltagare inte infinner sig till kursstart debiteras hela kursavgiften enligt mailbekräftelsen.

Ångerrätt

Enligt distans- och hemförsäljningslagen har eleven 14 dagars ångerrätt från datum för bekräftad kursplats. För att nyttja sin ångerrätt är eleven skyldig att meddela Luxurious Lashes sin avbokning inom 14 dagar efter bekräftad kursplats. Avbokning gäller efter det datum eleven meddelar Luxurious Lashes via mail, brev eller telefon. Luxurious Lashes är skyldiga att betala tillbaka eventuell förbetald kursavgift inom 30 dagar från avbokad plats. Eleven kan inte nyttja sin ångerrätt efter att tjänsten har påbörjats.

Genom att bekräfta din kursplats via mail till Luxurious Lashes anger du att du har tagit del av de allmänna villkoren. Avbokning som sker inom 3 dagar innan kursstart skall beställaren ersätta Luxurious Lashes med 100% av kursavgiften.

(Länk till Konsumentverkets ångerblankett)

 

Ej fullföljd utbildning

Om en elev väljer att inte fullfölja och avsluta sin utbildning, trots Luxurious Lashes påminnelser och uppmaningar, inom 6 månader om inget annat framgått i överenskommelse, har eleven möjlighet att gå om kursen inom ett år från ursprungligt kursdatum. Därefter debiteras fullt kurspris om eleven väljer att gå kursen igen. Ingen återbetalning sker, varken för utbildning eller kursmaterial, oavsett om eleven väljer att fullfölja sin utbildning eller ej.

Fransstylistutbildning

 
 
 
 
 
 
Delbetala 3 månader
Delbetala 6 månader
Delbetala 12 månader
Jag vill inte delbetala
 
Jag har läst och godkänner villkoren
 
 

 

Kontaktinformation

 

Strömgatan 7a på Kvarnholmen

 

Centrala Kalmar

 

Hitta hit

 

Email: info@fransforlangningkalmar.se

Telefon: 0480 - 50045

 

Öppettider

 

Mån-Fre 08:00-22:00

 

Lör 09:00-16:00

 

Om dörren är låst så ring på klockan så kommer vi och öppnar.

 

Varmt välkommen!